นายกเมืองเพชรฯ ป้อง “บาส” ลั่นใครล้างแค้นเจอดี เจ้าตัวหวั่นเสียแขนกระดูกแตก(คลิป)

139

นายกเมืองเพชรฯ ป้อง “บาส” ลั่นใครล้างแค้นเจอดี เจ้าตัวหวั่นเสียแขนกระดูกแตก

นายกเมืองเพชรฯ ป้อง “บาส” ลั่นใครล้างแค้นเจอดี เจ้าตัวหวั่นเสียแขนกระดูกแตก

นายกเมืองเพชรฯ ป้อง “บาส” ลั่นใครล้างแค้นเจอดี เจ้าตัวหวั่นเสียแขนกระดูกแตก

นายกเมืองเพชรฯ ป้อง “บาส” ลั่นใครล้างแค้นเจอดี เจ้าตัวหวั่นเสียแขนกระดูกแตก

คลิป